'Bästa priserna på' Svedea Kattförsäkring

Svedea veterinärvårdförsäkring

Svedea har ett stort antal kunder i Sverige inom flera olika försäkringsområden, bland annat kattförsäkringar. Svedea erbjuder en omfattande försäkring till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Oavsett ersättningsnivå så ingår samma omfattande innehåll. Det gör det mycket enkelt att välja försäkringsalternativ.

Pris

Priset på din försäkringspremie påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och vilken själrisknivå du vill ha. Utöver försäkringsalternativ påverkas priset också av kattens ras, ålder och eventuell stambokföring. 

Vad ingår?

Svedea erbjuder tre olika försäkringsbelopp, 30 000 kr, 60 000 kr eller 90 000 kr. Oavsett maximalt ersättningsbelopp så ingår samma täckning för din försäkring. Svedeas kattförsäkring täcker tandsjukdomen TR (FORL) vilket är ganska sällsynt och väldigt förmånligt. Omkring 60% av alla katter drabbas av denna tandsjukdom och som kattägare till katter med sjukdomen ser vi det som ett stort plus! Försäkringens stora omfattning gör detta alternativ till ett av marknadens mest prisvärd försäkringar.

  • Bettkorrigering
  • TR (FORL)
  • Kastration av medicinska skäl
  • MR/CT-röntgen
  • Dolda fel
  • FirstVet
  • Avlivning/kremering
  • Medicin

Självrisk

Självriskperioden är 130 dagar, du slipper alltså betala den fasta självrisken igen om du nyttjar försäkringen flera gånger inom 130 dagar. Självrisken utgörs av en fast och en rörlig del. Du väljer själv om du vill ha en fast självrisk på 1 500 kr, 2 500 kr eller 4 500 kr och en rörlig på 15% eller 25%. Den rörliga självrisken 

Tilläggsförsäkringar

Valet av tilläggsförsäkringar är som vanlig för katter ganska begränsat. Livförsäkring är den enda tilläggsförsäkringen som Svedea erbjuder. Den kan köpas när katten är minst sex veckor men inte fyllt sex år. I regel ersätter livförsäkringen marknadsvärdet, 1 000 kr för en omeriterad bondkatt/blandras.

Rabatt

Du kan få 20% rabatt på första årets kostnad om din katt försäkras innan 16 månaders ålder. De finns även olika prisreduceringar för dig med flera försäkringar, en så kallad samlingsrabatt. Samlingsrabatten blir större ju fler djur som du försäkrar hos Svedea, upp till hela 20%! Dessutom får du som jobbar som veterinär eller djursjukvårdspersonal 20% rabatt på hela försäkringen!

Karenstid

Så länge katten är frisk vid köptillfället av försäkringen så börjar den att gälla omgående, både för sjukdomar och olyckor.