GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) eller Dataskyddsförodrningen är en europeisk förordning som kommit att ersätta Sveriges tidigare personuppgiftslag. Den reglerar hur företag, verksamheter och myndigheter bedriver insamling, behandling och lagring av privatpersoners personuppgifter. 

De personuppgifter som Husdjursrevyn samlar in, behandlar och lagrar omfattar namn och epost. Uppgifterna samlas in genom formulär som du själv väljer att fylla i om du vill komma i kontakt med oss eller om du kommenterar enskilda sidor på hemsidan. Syftet med att samla in dessa uppgifter är för att kunna ha en dialog med dig som en av våra läsare. Vi sparar de personuppgifter du lämnat i ett år från den sista kontakten du haft med Husdjursrevyn. De personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att delas med tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Du som lämnat personuppgifter till Husdjursrevyn har rätt att när som helst kontakta oss om du önskar att vi ändrar eller raderar dessa. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lunalink.se. För snabbare hantering skriv "GDPR" i ämnesraden.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.