Kattförsäkring

Katter är Sveriges populäraste husdjur och det är inte så konstigt då de är härliga och vackra djur med unika personligheter. Idag finns det över 1 400 000 katter i Sverige och det blir alltmer populärt att bara djurägare. Katter lever också längre idag än tidigare, det beror på bättre kost och mer regelbundna veterinärbesök. Drygt hälften av alla katter i Sverige är försäkrade, en siffra som är väldigt hög sett till övriga världen men som vi ändå vill höja. Alla katter förtjänar en bra och trygg försäkring.

Kattens vilda natur kan inte förnekas. Katter är inte flockdjur och tycks inte alltid så tama som hundar. Detta gör att katter kan vara mer riskbenägna, de går ofta fritt ute och rör sig som de vill. Katter som ras löper också risk att råka ut för nedärvda eller av åldern åsamkade sjukdomar, ofta mag- och tarmsjukdom eller tandskador. Veterinärbesök är kostsamma och du kommer förr eller senare att behöva besöka en veterinär. Det finns alltså flera anledningar till att försäkra katten. Med en bra försäkring så får katten den bästa vården och du spar på pengarna.

Vad ingår i en kattförsäkring?

Det finns en mängd olika försäkringar idag, och det gäller även djurförsäkringar. Olika försäkringsbolag erbjuder olika premier och ersättningsnivåer. Vi har sammanställt de största försäkringsbolagen och jämfört deras olika försäkringar för att du ska få bästa tänkbara hjälp att välja rätt. Vanligtvis ingår följade punkter:

 • Veternärvårdsförsäkring - Alla försäkringar som vi har testat täcker grundläggande veterinärvård. Du får ersättning för vård till följd av olycka eller sjukdom. Hur mycket du får i ersättning och exakt vilken vård och behandling som ingår varierar. Kom därför ihåg att alla sjukdomar inte täcks av alla försäkringar, säkerställ därför att du får ersättning innan behandlingen börjar.
 • Livförsäkring - Livförsäkring ger ersättning om katten avlider till följd av olycka, sjukdom eller om veterinär rekommenderar avlivning. Du får också ersättning för kremeringskostnad. Livförsäkringar ingår i vissa försäkringspremier, annars måste den köpas till utöver.
 • Tilläggsförsäkring - Det är inte vanligt med specifika tilläggsförsäkringar för katter. Däremot erbjuder många bolag förhöjd ersättningsnivå, utökad täckning för medicin och rehabilitering eller reseförsäkring som tillägg.

Att välja rätt försäkring är inte helt lätt, du vill få ett bra pris och så många förmåner som möjligt. För att göra en så bra bedömning som möjligt så är det bra om du har koll på de olika begreppen. Ju mer du kan desto lättare är det att göra ett informerat val.

Ersättningsnivå - Detta är det maximala belopp som du kan få ut i ersättning om försäkringen  används. Vissa försäkringsbolag erbjuder olika nivåer av ersättning, ju högre nivå desto högre pris på premien.

Sänkning - Vissa försäkringars ersättningsnivå sänks när katten blir äldre. Ta med detta i bedömningen, hur viktigt är det för dig att katten får bra vård i slutskedet av sitt liv?

Ålder vid nyteckning - En kattunge måste vara minst 6 veckor gammal innan försäkring kan tecknas, detta gäller alla bolag (förutom Bought by Many där du kan teckna försäkring redan vid 4 veckors ålder). Men det finns ibland en övre gräns. En del försäkringsar går inte att teckna om katten uppnått en viss ålder, till exempel 10 år. Ofta är denna gräns satt samtidigt som en sänkning av ersättningsnivån börjar gälla.

Karenstid - Karenstiden är den period från och med när försäringen tecknas och när den börjar gälla. Vissa bolag har ingen karenstid, andra har till exempel 20 dagar. Om försäkringen har en karenstid så gäller den inte under denna startperiod.

Självrisk - De flesta bolag har både en fast och en rörlig självrisk. Det betyder att om försäkringen behöver nyttjas så betalar du en fast summa i självrisk, samt en rörlig summa som är en viss procent av kostnaden. Självrisken går ofta att justera, lägre självrisk betyder högre månadskostnad på försäkringen och vice versa. Sj

Självriskperiod - Den fasata självrisken behöver bara betalas en gång under denna period. Om perioden är på 180 dagar så behöver du bara betala fast självrisk en gång under denna period, även om du nyttjar försäkringen fler gånger.

Undantag - Det finns alltid undantag. Vanligtvis gäller detta specifika sjukdomar, det kan vara rastypiska sjukdomar eller vissa tandsjukdomar. Det är mycket vanligt att FORL (en vanlig tandsjukdom) inte ingår. Läs in dig noga på de undantag som finns, särskilt om du har en raskatt.

Priset - Ofta den avgörande faktorn. Priset varierar mycket, beroende på vilket bolag och vilken täckning du vill ha. Lättast är att gå vidare till respektive bolags hemsida och beräkna kostnaden för just din katt. Priset vi visar i topplistan är baserat på en åtta veckor gammal bondkatt.

Vår favorit

Ica Kattförsäkring

Ica kattfoersaekring2
 • Billigt alternativ
 • Samma förmåner oavsett försäkringsbelopp
Ersättningsbelopp 30 000 kr/60 000 kr
Karenstid 0 dagar
Fast självrisk 2 000 kr / 3 000 kr
Rörlig självrisk 15% / 25%

ICA veterinärvårdförsäkring

ICA är ett väletablerat märke och är relativt nytt inom djurförsäkringsbranschen. ICA erbjuder djurförsäkringar till ett bra pris och med bra förmåner. ICA kattförsärking är ett av de billigaste alternativen du kan hitta på marknaden idag och försäkringen kan du köpa redan när din kattunge är sex veckor gammal, ingen övre åldersgräns finns.

Pris

Priset på en kattförsäkring varierar alltid och beror på olika flera olika faktorer så som ålder, ras och registrering hos SVERAK. Det absolut lättaste sättet att ta reda på priset för just din katts försäkring är att kontakta ICA direkt. Lättast gör du det via hemsidan där du efter några minuter kan få ett prisförslag.

Vad ingår?

ICA kattförsäkring erbjuder en enda försäkring men där självrisk och ersättningsbelopp kan bestämmas av kunden. Du väljer ersättningsnivå på 30 000 kr eller 60 000 kr. Men oavsett vilken nivå man tecknar så ingår samma förmåner i försäkringen. Många andra försäkringar har varierande täckning beroende på försäkringsbelopp men hos ICA får du alltid samma villkor, ett stort plus!

 • Receptbelagd medicin ersätts helt, upp till ersättningsbeloppet.
 • Ersättning utgår för MR/CT-undersökning.
 • Täcker tandsjukdomen TR/FORL om katten varit försäkrad före två års ålder.
 • 1000 kr ersättning vid avlivning/kremering.
 • Dolda fel ingår om katten varit försäkrad innan fyra månaders ålder samt veterinärbesiktigad utan anmärkning mellan 11 och 16 veckors ålder.
 • Viss bettkorrigering ingår.

Läs mer om vad som ingår i ICA kattförsäkring

Självrisk

Vid upprepade veterinärbesök inom 130 dagar betalas endast den fasta självrisken vilket är väldigt förmånligt då upprepade veterinärbesök snabbt blir kostsamt. Du väljer själv nivå på både den fasta och rörliga självrisken. En hög självrisk innebär en lägre månadskostnad, men kan blir dyrt om försäkringen måste nyttjas ofta. Välj därför självrisk med omsorg.

 • Rörlig självrisk på 15 eller 25 %
 • Fast självrisk på 2000 kr eller 3000 kr

Tilläggsförsäkringar

Utöver livförsäkring så finns det inga tilläggsförsäkringar hos ICA. Det är ovanligt med tilläggsförsäkring till katter men om du är i behov av extra försäkring så rekommenderar vi att läsa på om vad andra försäkringsbolag erbjuder.

Livförsäkring

Livförsärking är den enda tilläggsförsäkringen som du kan välja hos ICA. Den kan tecknas om du redan har ICAs veterinärvårdsförsäkring och om din katt är ID-märkt. Livförsäkringen ger ersättning om din katt avlider eller måste avlivas till följd av sjukdom eller skada. Här utgår två alternativ.

 • Om din katt är en bondkatt, blandras, oregistrerad hos SVERAK och helt utan meriter så kan du försäkra din katt upp till och med 1000 kr.
 • Om din katt är stambokförd och registrerad hos SVERAK kan du försäkra den upp till 10 000 kr.

Observera att du aldrig får högre ersättning än marknadspriset oavsett försäkringsbelopp. När din katt fyller 8 år sänks livförsäkringsbeloppet med 20 % per år fram till dess att din katt blir 13 år då livförsäkringen upphör helt. Livbeloppet sänks aldrig under 1000 kr innan 13 års ålder.

Rabatt

Medlemmar i ICA får bonuspoäng på hela försäkringskostnaden.

Sänkning av ersättningsbelopp

Någon sänkning av ersättning sker aldrig hos ICA. Det är relativt vanligt att ersättningsnivån sänks när katten blir äldre, men hos ICA har du alltid samma ersättningsnivå, förutom på tilläggsvalet livförsäkring.

Karenstid

Vanligtvis föreligger en karenstid om 20 dagar efter det att försäkring har tecknats och innan den kan utnyttjas. Hos ICA finns ingen karenstid och försäkringen går att nyttja från dag ett.

Mer Info
Köp nu

Bought by Many

boughtbymany
 • Stora valmöjligheter
 • Bäst för dig med raskatt
Ersättningsbelopp 30 000-140 000 kr
Karenstid 14 dagar
Fast självrisk 0-3 500 kr
Rörlig självrisk 15% / 25%

Bought by Many veterinärvårdsförsäkring

En nykomling på den svenska marknaden som tar sig an de största konkurrenternarrr! Bought by Many grundades 2012 och alldeles nyligen tagit sig till Sverige. De strävar efter att ge en omfattande kattförsäkring till marknadens bästa pris, något som de lyckas bra med! Bolaget har prisats i Storbritannien där de först grundades och är idag en av de ledande aktörerna inom djurförsäkring. Vi är förvånade över hur många förmåner Bought by Many erbjuder utan att priset springer iväg.

Pris

Priset varierar och beror på vilka val du gör när du tecknar försäkringen Det ingår fler och bättre förmåner än hos konkurrenterna och självriskperioden är också generöst tilltagen vilket gör att försäkringen på sikt kan bli mycket billigare än andra alternativ.

Vad ingår?

Du kan välja mellan tre kattförsäkringar: Bas, Standard eller Premium. Bought by Many erbjuder intressanta villkor och förmåner som är nya på marknaden i Sverige, dessa ser likadana ut oavsett vilken försäkring du väljer. Däremot varier täckningen i övrigt. Täckning mot FORL, en mycket vanlig tandsjukdom, ingår i Standard och Premium vilket är mycket positivt. Fri rådgivning via FirstVet ingår såklart i alla försäkringsnivåer.

Ingår alltid

 • Samma villkor för alla raser

 • 365 dagar i självriskperiod.

 • Möjligheten att teckna med 0 kr i självrisk

 • Kan tecknas redan vid 4 veckors ålder

 • Det finns ingen övre åldersgräns för att teckna Standard och Premium

Bas
I Bough by Many Bas ingår ett grundskydd med veterinärvårdsersättning på upp till 30 000 kr. I övrigt ingår ersättning för dolda fel och avlivning. Det här är ett billigt och grundläggande alternativ för dig som vill ha en låg månadskostnad.

Standard
På mellannivån hittar vi Bought by Many Standard. Det här är en väldigt bra försäkring. Den inkluderar FORL och tandvård, MR/CT-röntgan och rehabilitering. Ersättningen höjs till 60 000 kr och den täcker även ordinerat foder upp till 3 000 kr. Ordinerat foder blir snabbt dyrt så det här är en riktigt bra förmån som är unik för Bought by Many. Du får till och med ersättning om du står inför en nödsituation där du behöver betala för kattvakt.

Premium
Premiumnivån är till för dig med raskatt som vill ha det där extra skyddet. En så här pass hög nivå saknas hos andra försäkringsbolag. Med Bought by Many får du ett ersättningsbelopp som täcker specialiserad vård utan att ha begränsningar för olika raser eller rastypiska åkommor. Ersättningsnivån är på 140 000 kr och du får ta del av alla förmåner ovan samt högre ersättning för ordinerat foder och rehabilitering, 7 000 kr respektive 14 000 kr. I Premium inkluderas även livförsärking med ett belopp om 70 000 kr. Med marknadens högsta ersättningsbelopp, täckning för FORL och unika förmåner så är det här den mest kompletta försäkringen på marknaden idag

Självrisk

Bought by Many har en fast och en rörlig självrisk, som många andra aktörer. Du kan påverka båda alternativen när du tecknar försäkringen. Beroende på om katten är under eller över nio år gammal så gäller olika alternativ. Bought by Many är det enda försäkringsbolaget som erbjuder 0 kr i självrisk!

Under 9 år
Fast 0 kr, 1 500 kr eller 3 000 kr
Rörlig 15% eller 25%

Över 9 år
Fast 1 500 kr eller 3 000 kr
Rörlig 25 %

Självriskperioden ligger på hela 365 dagar. Du behöver alltså endast betala självrisken en gång på ett helt år, även om du skulle behöva nyttja försärkingen fler gånger.

Tilläggsförsäkringar

Förutom att välja självrisk, livförsäkring och ersättningsnivå så finns det tre tilläggsmöjligheter.

Tidigare besvär - Om din katt har haft tidigare problem som den behöver veterinärvård för så kan du få ersättning upp till 7 000 kr förutsatt att din katt har undersökts, behandlats eller medicinerats av veterinär de senaste 2 åren.

Pengarna tillbaka - Om du inte nyttjar försäkringen så får du tillbaka 20% av din årliga kostnad. Om din katt är frisk och kry så kan du alltså få tillbaka 20% av hela försäkringskostnaden.

Livförsäkring

Du kan teckna en livförsäkring upp till 7 års ålder och får ersättning beroende på premienivå. Livförsäkringen ger dig ersättning om katten kommer bort, måste avlivas eller bli stulen. Ersättningen baseras på marknadsvärdet. Om din katt kommer bort och blir hittad så täcker försäkringen till och med hittelön på kattens dubbla marknadsvärde.

 • Bas ersätter upp till 7 000 kr

 • Standard ersätter upp till 10 000 kr.

 • Premium ersätter upp till 70 000 kr.

Rabatt

Om du tecknar försäkring hos Bought by Many för mer än en katt så får du rabatt på 15% på årspremien.

Sänkning av ersättningsbelopp

Någon sänkning av ersättningsbeloppet sker inte hos Bought by Many. Den ersättningsnivå som du väljer gäller hela kattens livslängd.

Karenstid

Karenstiden ligger på 14 dagar. Det betyder att försäkringen ger ersättning först 14 dagar efter att du tecknat den. Om du däremot byter försäkringsbolag från någon annan till Bought by Many så gäller ingen karenstid alls.

Mer Info
Köp nu

Moderna Kattförsäkring

Moderna kattfoersaekring2
 • Omfattande försäkring
 • Lång självriskperiod
Ersättningsnivå 30 000-120 000 kr
Karenstid 20 dagar
Fast självrisk 900 kr / 1 800 kr / 3 600 kr
Rörlig självrisk 15% / 25%

Moderna veterinärvårdsförsäkring

Moderna är en populär aktör i försäkringsbranschen och inte minst när det kommer till djurförsäkringar. Moderna försäkringar har ett bra pris på en försäkring som täcker mycket när det kommer till sjukdomar och olycksfall. Ett något högre pris kan ofta resultera i en lägre totalkostnad på sikt, då du får ut mer av din försäkring som kattägare. Moderna erbjuder tre olika försäkringar; enkel, dubbel och trippel. Försäkringen kan du teckna från och med sex veckors ålder och upp till 8 års ålder. 

Pris

Hos moderna erbjuds tre olika försäkringsnivåer med olika pris, där enkel är billigast och trippel dyrast. Det exakta priset för dig och din katt varierar med ålder och ras.

Räkna på just ditt pris här.

Vad ingår?

Veterinärbesök inklusive undersökning, vård och behandling ingår om din katt blivit sjuk eller råkat ut för någon olycka. Moderna samarbetar med onlineveterinärkliniken FirstVet och besök genom webben eller appen täcks av försäkringen.

Enkel

Veterinärvårdsförsäkringen enkel omfattar endast behandlingskostnader i samband med olycka och sjukdom med upp till 30 000 kronor. Det här alternativet passar dig med en katt som har låg skadeprofil.

Dubbel

Veterinärvårdsförsäkringen dubbel omfattar förutom behandlingskostnader upp till 60 000 kronor även

 • MR/CT-röntgen
 • Rehabilitering 7000/år
 • Receptbelagd medicin om hela ersättningsbeloppet
 • Dolda fel
 • Radiojodbehandling för hypertyreos

Trippel

Väljer du Veterinärvårdsförsäkringen trippel så utökas ersättningsbeloppet till 90 000 kronor. Vidare ingår förutom samma förmåner som för dubbel även:

 • Strålning och cellgifter vid cancersjukdom
 • Inackordering på kattpensionat
 • Möjlighet att ytterligare utöka ersättningsbeloppet till 120 000 kronor.

Självrisk

Självrisken, det belopp som du själv betalar för veterinärvårdkostnaden, behöver du endast betala en gång om du behöver nyttja försäkringen igen inom 180 dagar. Beloppet kan du välja själv. Antingen 900, 1800 eller 3600 kronor. Låg självrisk innebär ett högre totalpris och vice versa, välj ett alternativ efter din katts skadeprofil och som passar din ekonomi. Utöver den fasta självrisken tillkommer en rörlig självrisk om 15% eller 25%. 

Tilläggsförsäkringar

Hos moderna kan välja mellan tre olika försäkringar, men olika pris, villkor och förmåner. Utöver det så kan du välja till livförsäkring. Livförsäkringens ersättningsbelopp baseras på inköps- och marknadspris, för meriterade katter, exempelvis utställningskatter, så kan ersättningsnivån höjas. För bondkatter och blandraser utan merit utgår som högst 1000 kr. 

Rabatt

Om du sedan tidigare är kund hos Moderna och har en annan försäkring för MC, bil eller båt så blir du bonuskund vilket innebär rabatterat pris på försäkringar samt självriskreducering. 

Sänkning av ersättningsbelopp

En katt försäkrad hos Moderna erhåller sin försäkring samt ersättningsnivå livet ut, ingen sänken sker med ålder, något som är vanligt hos andra försäkringsbolag.

Karenstid

Det är ingen karenstid för katter som är under 14 veckor eller om du har flyttat över försäkringen från ett annat svenskt försäkringbolag till Moderna. Annars finns det en karenstid om 20 dagar när det gäller sjukdom. För olycksfall omfattas katten av försäkringen från och med den dag du tecknar den.

Mer Info
Köp nu

Svedea Kattförsäkring

Svedea foersaerking
 • Prisvärt alternativ!
 • Mycket omfattande
Ersättningsnivå 30 000-90 000 kr
Karenstid 0 dagar
Fast självrisk 1 500 kr/2 500 kr/4 500 kr
Rörlig självrisk 15% / 25%

Svedea veterinärvårdförsäkring

Svedea har ett stort antal kunder i Sverige inom flera olika försäkringsområden, bland annat kattförsäkringar. Svedea erbjuder en omfattande försäkring till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Oavsett ersättningsnivå så ingår samma omfattande innehåll. Det gör det mycket enkelt att välja försäkringsalternativ.

Pris

Priset på din försäkringspremie påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och vilken själrisknivå du vill ha. Utöver försäkringsalternativ påverkas priset också av kattens ras, ålder och eventuell stambokföring. 

Vad ingår?

Svedea erbjuder tre olika försäkringsbelopp, 30 000 kr, 60 000 kr eller 90 000 kr. Oavsett maximalt ersättningsbelopp så ingår samma täckning för din försäkring. Svedeas kattförsäkring täcker tandsjukdomen TR (FORL) vilket är ganska sällsynt och väldigt förmånligt. Omkring 60% av alla katter drabbas av denna tandsjukdom och som kattägare till katter med sjukdomen ser vi det som ett stort plus! Försäkringens stora omfattning gör detta alternativ till ett av marknadens mest prisvärd försäkringar.

 • Bettkorrigering
 • TR (FORL)
 • Kastration av medicinska skäl
 • MR/CT-röntgen
 • Dolda fel
 • FirstVet
 • Avlivning/kremering
 • Medicin

Självrisk

Självriskperioden är 130 dagar, du slipper alltså betala den fasta självrisken igen om du nyttjar försäkringen flera gånger inom 130 dagar. Självrisken utgörs av en fast och en rörlig del. Du väljer själv om du vill ha en fast självrisk på 1 500 kr, 2 500 kr eller 4 500 kr och en rörlig på 15% eller 25%. Den rörliga självrisken 

Tilläggsförsäkringar

Valet av tilläggsförsäkringar är som vanlig för katter ganska begränsat. Livförsäkring är den enda tilläggsförsäkringen som Svedea erbjuder. Den kan köpas när katten är minst sex veckor men inte fyllt sex år. I regel ersätter livförsäkringen marknadsvärdet, 1 000 kr för en omeriterad bondkatt/blandras.

Rabatt

Du kan få 20% rabatt på första årets kostnad om din katt försäkras innan 16 månaders ålder. De finns även olika prisreduceringar för dig med flera försäkringar, en så kallad samlingsrabatt. Samlingsrabatten blir större ju fler djur som du försäkrar hos Svedea, upp till hela 20%! Dessutom får du som jobbar som veterinär eller djursjukvårdspersonal 20% rabatt på hela försäkringen!

Sänkning av ersättningsbelopp

Hos Svedea sker ingen sänkning av ersättningsbeloppet till följd av kattens ålder.

Karenstid

Så länge katten är frisk vid köptillfället av försäkringen så börjar den att gälla omgående, både för sjukdomar och olyckor.

Mer Info
Köp nu

Kattens livsstil

Katten ägnar den största delen av dygnet åt att sova och det är ett beteende som den har ärvt från tidernas begynnelse. Eftersom den måste jaga sitt villebråd är den sparsam med sin energi så att den sedan kan ägna all sin koncentration och kraft åt jakten. Då de flesta av kattens villebråd är nattdjur är även katten framförallt vaken om natten, och dess ögon har en fantastisk förmåga att förstärka minsta befintliga ljus för att kunna se i mörkret.

Innekatter som i princip aldrig går ut kan anpassa sig efter sina ägares sov-rutiner men det är lika vanligt att de inte gör det och istället går loss om natten. Det stående skämtet kattägare emellan är att katt-alarmet går klockan fyra på morgonen då katten inte bara rusar runt i huset som om ändan brann men också gärna gör sitt bästa för att involvera sin husse eller matte. Det hoppas i sängar, dras i hår, nafsas på näsor och galopperas vilt och när hushållet till sist gett med sig och gått upp kan katten lugnt gå och lägga sig.

Utekatter går helst ut om nätterna och kan vara borta i många timmar. Det är inte heller ovanligt att de beger sig ut på långa turer för att kontrollera sina revir, spionera på grannar och att slåss med andra katter och det händer att de försvinner i flera dagar i rad.

kattunge

Försäkra din katt redan som kattunge så får du bra skydd och pris.

Varför försäkra katten?

Kombinationen av nyfikenhet, energi och något excentriska personligheter gör att katten inte sällan råkar ut för olyckor och skador och det är inte för inte som engelsmännen säger ”curiosity killed the cat” (nyfikenheten dödade katten) och att man ofta säger att katten har nio liv. Den kan falla från höghus och ändå klara sig oskadd, men då den gärna balanserar på de mest osannolika platser händer det också att den gör sig illa. Katter har också en förmåga att krypa in i extremt små utrymmen och det finns många historier om brandmän som tillkallats för att plocka ner katter som klättrat upp i höga träd och som inte kan komma ner.

Förutom den uppenbara skaderisken som alla äventyr innebär så kan en katt också drabbas av olika sjukdomar, parasiter och psykiska problem och som kattägare får man räkna med en hel del besök till veterinären. Det kan handla om allt från årliga vaccinationer till röntgen och operationer och då veterinärvård är mycket dyrt gör man bäst i att ha en bra kattförsäkring för sin lilla pälsbebis.

Obligatoriska veterinärbesök

Självfallet kan man behöva akut veterinärvård vid vissa tillfällen i en katts liv, men det finns också obligatoriska besök att göra när man har katt som husdjur. Regelbundna veterinärbesök minst en gång om året skyddar katten från olika problem, och de följande behandlingarna ges åt alla katter:

 • kattungejamar

  Katter behöver besöka veterinären regelbundet under sitt liv.

  Vaccinationer - En katt måste vaccineras från kattungeåldern mot diverse kattsjukdomar, inklusive kattsnuva och kattpest, två svåra sjukdomar som kan leda till döden. Den första vaccinationen bör göras när kattungen bara är 8-10 veckor gammal, och sedan ger man den en så kallad ”booster” efter ungefär ett år. Beroende på om man har en inne- eller utekatt bör man vaccinera sin katt årligen eller ungefär vart tredje år.
 • Parasitbehandling - Om katten är ute mycket kan den drabbas av mask, loppor och fästingar. Man kan själv behandla alla dessa tillstånd med läkemedel, schampon och speciella fästingpincetter, men om man känner sig osäker är det bäst att låta proffsen göra jobbet.
 • Tandvård - De flesta veterinärer brukar rekommendera att man borstar tänderna på sin katt. Genom att hålla tänderna rena förhindrar man plack och inflammerade tandkött som kan leda till tandlossning. Tandproblem och -sjukdom är vanligt förekommande hos katter och en försärking som garderar dig mot detta är bra.
 • Kastrering - Att kastrera sin katt är mycket viktigt dels så man på så sätt undviker ovälkomna kattungar men också lugna katten något. En icke kastrerad katt kan bli mycket nervös och högljudd, och den markerar gärna hela sitt revir, inklusive din säng och soffa, genom att göra illaluktande urin-sprayningar över hela huset.
 • Rådgivning - Sist men inte minst så är det viktigt att gå till en veterinär för rådgivning om man aldrig haft katt förut. Det finns mycket att tänka på och en veterinär kan ge tips om vilken kattmat din katt behöver eller kring skötsel, motion och lek. FirstVet erbjuder rådgivning via telefonen och online och detta täcks av alla försäkringar vi listar på sidan här.

Några vanliga kattsjukdomar

Det finns en myriad av olika hälsoproblem som katter kan drabbas av men det finns också en hel del vanliga åkommor som är typiska för detta underbara djur. Här ska vi ta en liten titt på några av de vanligaste anledningarna till att en kattägare behöver gå till veterinären:

Urinvägsproblem

Katter är i allmänhet dåliga på att dricka vatten och det innebär att de lättare drabbas av urinvägsproblem än många andra djur. Särskilt kastrerade hankatter drabbas men också de katter som uteslutande äter torrfoder. Precis som människor kan drabbas av njur- och urinblåsesten om de inte dricker mycket kan också katten få små kristaller i urinvägarna som hindrar den från att kissa, och då gäller det att så snabbt som möjligt ta den till en veterinär. Här kan man öppna urinvägarna genom att krossa kristallerna och att skölja ur blåsan, men då katten efter detta kan vara extra känslig måste man ofta ändra helt på dess livsstil och se till att den får i sig så mycket vätska som möjligt.

kattopereras

Flera sjukdomar och åkommar kan innebära en dyr kostnad utan försäkring.

Njursvikt

Ett av de vanligaste hälsoproblemen hos äldre katter är njursvikt och det finns olika varianter av sjukdomen. Några typiska symptom på att något inte står riktigt rätt till med kattens njurar är att den blir orkeslös, kräks ofta, får diarré och går ner i vikt. Beroende på vad som orsakat problemet, till exempel en tumör eller en skada, så kan man behandla njursvikt med kost och medicinering, men ofta handlar det om att lindra besvären och att få sjukdomen att fortskrida så långsamt som möjligt.

Diabetes

Precis som människor idag drabbas av fetmarelaterad diabetes allt oftare så har även våra husdjur fallit offer för denna sjukdom. Även om det finns ärftliga faktorer så är det allra vanligast att överviktiga katter drabbas, och typiska symptom är att katten börjat dricka onaturligt mycket vatten och att dess bakben blivit svagare. Symtomen kommer ofta mycket långsamt, och det händer ofta att ägaren inte märker något till en början, eller inte ser dem förrän han eller hon varit borta på semester och sedan får se sin katt igen. Beroende på hur svårt fallet är kan en diabetiker-katt behandlas med insulin, antingen i piller- eller injektionsform, och veterinärer vill oftast lägga in patienten på observation i några dagar till en början tills man hittat den rätta doseringen. Med regelbunden kost och läkemedel kan katten leva länge med sin sjukdom, men det gäller att man som ägare är noggrann med tider och behandlingstillfällen.

Vilken försäkring är bäst?

Så fort man skaffat sig katt bör man också teckna en bra försäkring och vilken som passar de egna behoven beror på en rad faktorer som kattens ålder, ras och livsstil. En kattunge får till exempel ofta rabatt medan en äldre katt kostar mer, då den löper större risk för olika åldersrelaterade sjukdomar. Det spelar också stor roll om katten är inomhus eller om den får springa fritt ute, då det kraftigt ökar riskerna för olika skador och olyckor. Vidare finns det vissa raskatter som har benägenhet till specifika sjukdomar, och därför kan ett försäkringsbolag ta mer betalt eller ha en annan självrisk om man har en särskild ras.

Som kattägare är det mycket viktigt att man får just den försäkring som man behöver och som passar den egna plånboken och därför kan det vara en god idé att göra sina efterforskningar och skriva ner kattens för- och nackdelar. Om man har en riktig vilding som jämt kommer hem tilltufsad efter bråk med grannkatten kan det vara bra att ha en extra hög ersättningsnivå än om man har en högförnäm soffpotatis vars liv kretsar kring sovrummet och köket.

Ta med följande faktorer i sökandet efter den bästa försäkringen:

 • Ålder - Ju yngre katten är desto mer förmånliga brukar försäkringarna vara. Se också upp med hur länge försäkringen varar, det vill säga upp till vilken ålder.
 • Ras - Om du har en raskatt bör du kolla om det finns genetiska sjukdomar kopplade till just den rasen och överväga om du behöver en högre ersättningsnivå.
 • Medicinering - Är det bara ingrepp och operationer som är täckta, eller inkluderar försäkringen även efterbehandlingen och medicinerna?
 • Självrisken - Om din katt råkar ut för något relativt enkelt och som inte kommer att kosta så mycket så kan man själv få betala en större andel av beloppet utan problem, men om det är något dyrbart så beror nivån av självrisken på hur hårt de egna plånboken kommer att drabbas.
 • Gör dig införstådd med undantag - Det finns vissa försäkringar som inte täcker specifika problem. Du bör vara extra uppmärksam på om kattens tänder är täckta av försäkringen. Du behöver även undersöka om försäkringen gäller om det visar sig att katten är född med ett hälsoproblem som inte upptäckts till en början, liksom om det finns ekonomisk underlättning om katten behöver tas bort pågrund av allvarlig sjukdom eller av annan anledning. 

Försiktighet är den bästa försäkringen

2 veterinärer håller i en katt

Varsamhet är i slutändan den bästa försäkringen

Det finns aldrig några garantier här i livet, men det finns ändå en hel del försiktighetsåtgärder som man kan tillta om man vill undvika sjukdomar och olyckor. När det gäller katter är kosten viktig, inklusive vätskeintaget, och genom att ge sin katt en nyttig och varierad kost håller den sig frisk längre. Trots kattens protester är det också viktigt att inte låta den sätta i sig allt för mycket mat och godis, då en överviktig katt kan drabbas av samma hälsoproblem som en människa, inklusive diabetes och hjärtbesvär. Katter är också extremt känsliga för vissa matvaror, som till exempel lök, mjölk och russin, och kan få allvarliga invärtes problem av dem eller till och med dö. Håll gärna katten aktiv med roliga lekar och leksaker, och ge den härliga borstningar för att undvika hårbollar. Det stärker också bandet mellan katten och dess familj och är en trevlig upplevelse för alla involverade.

Om du har en aktiv katt, eller till och med en riktig illbatting, bör du vara noga med att inte ha lösa och vassa föremål liggandes framme, och se gärna till att den inte kommer åt sladdar, höga balkonger och heta spisplattor. Katten är av sin natur nyfiken och gillar att testa sina gränser och se hur högt den kan klättra och hur många föremål den kan riva ner. Om din katt får gå ute är det alltid en god idé att sätta på den en GPS sökare, som tillåter dig att följa din pälsbebis vare rörelse när den är ute i det fria.

 

Carl Engström
Hundinstruktör
Senast Uppdaterad: 2020-05-05 11:14:15

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
118 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Vanliga frågor om kattförsäkring

Behövs en kattförsäkring?

Ja, du behöver en försäkring om du bryr dig om din katt och din ekonomi. Utan försäkring blir besök till veterinären snabbt dyra. Även billiga försäkringar med låga ersättningsbelopp duger gott. Att plötsligt behöva lägga ut 30 000 kr är inte roligt. Vanliga ingrepp som att behandla urinsten kan kosta en bra bit över 10 000 kr så en försäkring lönar sig ganska snabbt.

Hur fungerar en kattförsäkring?

Det är väldigt lätt! Du behöver sällan göra något själv, inte ens kontakta försäkringsbolaget. När du besöker veterinären så kontaktar de försäkringsbolaget i de fall ersättning är aktuellt och det enda du behöver göra är att betala självrisken. Det är väldigt bra att vara införstådd med när du kan få ersättning och om du är osäker så ska du kontakta ditt försäkringsbolag innan en behandling börjar, annars kan det bli dyrt!

Vad kostar en kattförsäkring?

Generellt kostar det mellan 80 kr och 240 kr i månaden att ha kattförsäkring. Hur mycket du betalar exakt för din försäkring beror på olika faktorer. Framför allt är det dessa aspekter som försäkringsbolagen tar med i beräkningen:

 • Ålder på katten, en äldre katt är dyrare att försäkra.
 • Kattens ras, vissa raser kostar mer och olika raser kan få olika försäkringsskydd.
 • Valbara alternativ. Många bolag gör det möjligt för dig att påverka saker som självrisk, ersättningsnivå och mer eller mindre omfattande försäkringspremier.

 Olika bolag har också olika prissättning. Det är stora skillnader på försäkringsskydd och kostnad mellan olika försäkringsbolag.

Vem kan teckna kattförsäkring?

Du måste äga katten eller vara så kallad fodervärd. Bolagens villkor kan variera så vid speciafall råder vi dig att kontakta bolaget i fråga direkt.

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu