Recension av Svedea Kattförsäkring

Svedea har omkring 250 000 kunder i Sverige och specialiserar sig på några få försäkringsområden, däribland djur. Företaget ägs av den internationella giganten Hannover Ruck. Svedea har erbjudit katt- och hundförsäkringar sedan 2015.

Svedea utmärker sig särskilt med deras pris, du kan få en riktigt billig kattförsäkring och behålla flera bra förmåner. De erbjuder fri flytträtt och har plockat bort karenstiden vilket underlättar om du vill byta försäkringsbolag till Svedea. Katter med tidigare sjukdomar har också samma, obegränsade försäkringsskydd. Det gör det mycket förmånligt om du vill byta till Svedea.

Följande ingår i Svedeas kattförsäkring

Den enda skillnaden mellan premierna är det maximala ersättningsbeloppet. Du erhåller alltid samma skydd hos Svedea oavsett vilken premie du väljer. Det gör det enkelt att förstå försäkring och väldigt lätt att jämföra med andra försäkringsbolag. Hos de allra flesta försäkringsbolag varierar täckningen med ersättningsbeloppet. Ett högre försäkringsbelopp (och därmed månadspris) ger en mer omfattande försäkring, men så är inte fallet hos Svedea.

Att göra försäkringar lättare tycker vi mycket om, det ska vara lätt att snabbt få en bild av vad som ingår så att du som kattägare kan hitta rätt alternativ. Katten måste vara över sex veckor när du tecknar försäkringen och du kan välja på följande försäkringsbelopp: 30 000 kr, 60 000 kr eller 90 000 kr.

Självrisk

Som med alla kattförsäkringar så har Svedea en rörlig och en fast självrisk. Självriskperioden är på 130 dagar. Den rörliga självrisken betalar du alltid, oavsett självriskperiod. Det fasta beloppet betalas endast en gång per självriskperiod. Det rörliga beloppet beräknas utifrån totalkostnaden minus den fasta självrisken.

Tilläggsförsäkringar

Svedea har förenklat hela försäkringsprocessen och erbjuder bara livförsäkring som tillval. Livförsäkringen kan endast tecknas om katten är mellan sex veckor och sex år gammal, den måste också vara ID-märkt.

Livförsäkringen ersätter kattens marknadsvärde. En stambokförd, registrerad raskatt kan försäkras upp till 30 000 kr, blandras och bondkatter kan försäkras till som högst 1 000 kr. Efter åtta års ålder sänks ersättningsbeloppet med 20 % tills det når 1 000 kr, där det sedan stannar. Scottish fold, perser och exotic går inte att livförsäkra hos Svedea.

Svedea_logokatt

Passar Svedea dig?

Svedeas kattförsäkring har ett bra, omfattande skydd. Försäkringsskyddet ser likadant ut oavsett vilken ersättningsnivå du bestämmer dig för. Det här gör att du får en bra försäkring för ett mycket billigt pris om du lägger dig på den lägsta försäkringsnivån. Men Svedea erbjuder också 90 000 kronor som maximal ersättning, ett bra alternativ för dig vars katt har en högre skade- eller sjukdomsrisk. Det är en prisvärd försäkring för de allra flesta.

Nackdelen är deras självrisk-alternativ. Svedea erbjuder som billigast 1 800 kr i fast självrisk och ända upp till 4 500 kr. Och rehabilitering ingår aldrig. Därför passar Svedea sämre för dig som har en katt med hög sjukdomsrisk, som kan komma att behöva rehab eller mer eller mindre regelbundna besök till veterinär.

Erfarenhet av Svedea

Svedea är ett tillförlitligt alternativ och erbjuder en kattförsäkring som är lätt att överskåda och förstå. Priset är mycket bra och vi uppskattar att MR/CT samt medicin ingår oavsett ersättningsnivå. Kundnöjdheten följer av ett upplevt positivt bemötande och professionell hantering av försäkringsärenden. Många kunder har också uttryckt uppskattning kring den snabba hanteringen av ärenden och utbetalning av ersättning. Utbredd direktreglering är också något väldigt positivt, du behöver då sällan ligga ute med pengar. Svedea sköter ersättningen direkt med veterinären så får du i efterhand betala självrisken. 

Den negativa kritiken som Svedea har fått rör långsamma utbetalningar och svårigheter med att rapportera in försäkringsfall. Det är en vanlig kritik som många försäkringsbolag får och grundar sig förmodligen mer i enstaka förhållanden en ett systemfel. I slutändan faller ändå valet fortfarande på någon av de två nyetableringarna Lassie eller ManyPets kattförsäkringar som båda fått oerhört positiva omdömen i vår senaste jämförelse av de bästa kattförsäkringarna.  


Summering och slutbetyg

Fördelar
  • Täcker FORL
  • Har samma täckning oavsett premie
  • Bra rabatter
Nackdelar
  • Har en ganska kort självriskperiod
  • Hög fast självrisk
8.9
Vårt betyg

Rekommenderas!

Omfattande skydd till ett bra pris. Svedeas kattförsäkring är tillförlitlig och passar alla kattägare utmärkt. Röntgen och medicin ingår i alla försäkringsalternativ samt ersättning för tandsjukdomen TR. Nackdelen är bristande självriskalternativ.